Dịch vụ đặt xe trực tuyến

Loại xe

Hiệu xe

Dịch vụ

Điểm đi

Điểm đến

Ngày thuê

Ngày trả

Họ và tên

Email

Điện thoại

(Thứ ba, 20/12/2016)

Hồ Công Thắng

Hồ Công Thắng

Phòng Điều Hành

Nguyễn Lâm Anh Tuấn

Nguyễn Lâm Anh Tuấn

Phòng Điều Hành

Hà Tú Duy

Hà Tú Duy

Phòng Kinh Doanh

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phòng Kinh Doanh