Dịch vụ đặt xe trực tuyến

Loại xe

Hiệu xe

Dịch vụ

Điểm đi

Điểm đến

Ngày thuê

Ngày trả

Họ và tên

Email

Điện thoại

 Xe 4 Chỗ ngồi
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Đón Sân bay Đà Nẵng – Hotel Trung tâm ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Resort/ Hotel ven biển ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Laguna (Lang Co) Resort (or vice versa) 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1D/2N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà – Hội An – Đà Nẵng 2D/1N – 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An -Bà Nà -Huế - Thiên Đường/hoặc Phong Nha- Đà Nẵng 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
 Xe 7 Chỗ ngồi
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Đón Sân bay Đà Nẵng – Hotel Trung tâm ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Resort/ Hotel ven biển ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Laguna (Lang Co) Resort (or vice versa) 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1D/2N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà – Hội An – Đà Nẵng 2D/1N – 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An -Bà Nà -Huế - Thiên Đường/hoặc Phong Nha- Đà Nẵng 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
 Xe 16 Chỗ ngồi
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Đón Sân bay Đà Nẵng – Hotel Trung tâm ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Resort/ Hotel ven biển ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Laguna (Lang Co) Resort (or vice versa) 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1D/2N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà – Hội An – Đà Nẵng 2D/1N – 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An -Bà Nà -Huế - Thiên Đường/hoặc Phong Nha- Đà Nẵng 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
 Xe 29 Chỗ ngồi
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Đón Sân bay Đà Nẵng – Hotel Trung tâm ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Resort/ Hotel ven biển ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Laguna (Lang Co) Resort (or vice versa) 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1D/2N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà – Hội An – Đà Nẵng 2D/1N – 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An -Bà Nà -Huế - Thiên Đường/hoặc Phong Nha- Đà Nẵng 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
 Xe 35 Chỗ ngồi
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Đón Sân bay Đà Nẵng – Hotel Trung tâm ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Resort/ Hotel ven biển ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Laguna (Lang Co) Resort (or vice versa) 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1D/2N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà – Hội An – Đà Nẵng 2D/1N – 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An -Bà Nà -Huế - Thiên Đường/hoặc Phong Nha- Đà Nẵng 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
 Xe 45 Chỗ ngồi
Tuyến thăm quan Thời gian Giá
Đón Sân bay Đà Nẵng – Hotel Trung tâm ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Resort/ Hotel ven biển ĐN 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đón Sân bay Đà Nẵng – Laguna (Lang Co) Resort (or vice versa) 1 D Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế – Đà Nẵng 3D/2N – 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An – Cù Lao Chàm – Đà Nẵng 1D/2N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Bà Nà – Sơn Trà – Hội An – Đà Nẵng 2D/1N – 3D/2N – 4D/3N Liên hệ với Long Hiền
Đà Nẵng – Hội An -Bà Nà -Huế - Thiên Đường/hoặc Phong Nha- Đà Nẵng 4D/3N – 5D/4N Liên hệ với Long Hiền