Dịch vụ đặt xe trực tuyến

Loại xe

Hiệu xe

Dịch vụ

Điểm đi

Điểm đến

Ngày thuê

Ngày trả

Họ và tên

Email

Điện thoại

Thứ ba, 31/12/2013

Công ty Long Hiền - Đội xe Thu Hiền phục vụ Hội nghị Các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTIC) lần thứ 13

Hội nghị Các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia (SOMTIC) lần thứ 13 được tổ chức tại Furama Resort - TP. Đà Nẵng đã thành công tốt đẹp. Công ty Long Hiền - Đội xe Thu Hiền vinh dự là đơn vị tư nhân đầu tiên ngoài ngành được Tổng Cục Cảnh Sát khen tặng trong công tác tổ chức Hội nghị.