Dịch vụ đặt xe trực tuyến

Loại xe

Hiệu xe

Dịch vụ

Điểm đi

Điểm đến

Ngày thuê

Ngày trả

Họ và tên

Email

Điện thoại

Thứ bảy, 10/09/2016

Long Hiền tham dự Diễn đàn Kinh Tế Tư Nhân tại Chu Lai - Trường Hải

Công Ty Long Hiền cùng Hội Doanh Nhân Trẻ TP Đà Nẵng tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Tư Nhân diễn ra tại Chu Lai - Trường Hải vào ngày 19/04/2016.
Diễn đàn xoay quanh chủ đề "Làm thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ kết nối với chuỗi cung ứng" nhằm đưa ra các giải pháp, lợi thế, khuyến nghị cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ.